Fundacja Psychoedukacji i Terapii
DESIDERIO

Otrzymane dofinansowanie

informujemy o otrzymaniu dofinansowania na program Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z nadużywaniem alkoholu / ,,Bez przemocy życie fajne, zapamiętaj to dokładnie ''


Informujemy o otrzymaniu dotacji Wspieranie realizacji programów profilaktyki selektywnej i wskazującej adresowanych do środowisk zagrożonych lub grup wysoce narażonych na czynniki ryzyka używających środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych w sposób okazjonalny bądź szkodliwy ,,Bliżej siebie ,dalej od narkotyków.'' cz 2 Program skierowany jest do kobiet i mężczyzn w wieku 25-50 lat zamieszkujących w województwie mazowieckim.
Realizacja programu 27.05 - 30.11.2021r
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny +48 577-642-005
dofinansowanie z ramienia MCPS Warszawa


Informujemy - Fundacja Desiderio otrzymała dofinansowanie ze Środków Funduszy do rozwiązywania problemów hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia na program „Wspieranie działań służących rozwiązywaniu problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień behawioralnych ,,I TY MOŻESZ POWIEDZIEĆ ,,SZACH MAT'' UZALEŻNIENIU '' realizacja programu rozpoczyna się: z dniem 11.08.2020 i trwać będzie do 31.12.2020 r. W programie znajdą pomoc osoby uzależnione , które nie weszły w uzależnienie chroniczne ORAZ ICH BLISCY.


Informujmy o uzyskaniu dofinansowania z Zarządu Województwa Mazowieckiego w programie Wspieranie realizacji programów profilaktyki selektywnej i wskazującej adresowanych do środowisk zagrożonych lub grup wysoce narażonych na czynniki ryzyka używających środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych w sposób okazjonalny bądź szkodliwy ,,Bliżej siebie ,dalej od narkotyków.'' Program skierowany jest do kobiet i mężczyzn w wieku 20-50 lat zamieszkujących w województwie mazowieckim.
Realizacja programu 11.06 - 15.12.2020r
Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu pod nr tel +48 605 632 125


Informujemy - Fundacja Desiderio otrzymała dofinansowanie ze Środków Funduszy do rozwiązywania problemów hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia na program „Wspieranie działań służących rozwiązywaniu problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień behawioralnych ,,I TY MOŻESZ POWIEDZIEĆ ,,SZACH MAT'' UZALEŻNIENIU '' realizacja programu rozpoczyna się: z dniem 01.07.2019 i trwać będzie do 31.12.2019 r. W programie znajdą pomoc osoby uzależnione , które nie weszły w uzależnienie chroniczne ORAZ ICH BLISCY.


INFORMUJEMY O OTRZYMANIU DOFINANSOWANIA NA PROGRAM Wspieranie specjalistycznych działań w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Śródmieście m.st .Warszawy "Przemoc rujnuje pomoc buduje".Projekt finansowany jest przez m.st Warszawa.
REALIZOWANY OD 01.03.2019 DO 31.12.2019


INFORMUJEMY O OTRZYMANIU DOFINANSOWANIA NA PROGRAM Wspieranie specjalistycznych działań w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Śródmieście m.st .Warszawy "PRZEMOC RYJNUJE DAJ SOBIE POMÓC".Projekt finansowany jest przez m.st Warszawa.
REALIZOWANY OD 02.03.2018 DO 30.11.2018


Informujemy - Fundacja Desiderio otrzymała dofinansowanie ze Środków Funduszy do rozwiązywania problemów hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia na program „Wspieranie działań służących rozwiązywaniu problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień behawioralnych ,,Uzależnieniu powiedz NIE'' realizacja programu rozpoczyna się: z dniem 02.01.2018 r
i trwać będzie do 31.12.2018 r. W programie znajdą pomoc osoby uzależnione które nie weszły w uzależnienie chroniczne.


INFORMUJEMY O OTRZYMANIU DOFINANSOWANIA NA PROGRAM Wspieranie specjalistycznych działań w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Śródmieście m.st .Warszawy "PRZEMOCY MNIEJ TOBIE LŻEJ". Projekt finansowany jest przez m.st Warszawa.
REALIZOWANY OD 01.03.2017 DO 31.12.2017


Informujemy - Fundacja Desiderio otrzymała dofinansowanie ze Środków Funduszy do rozwiązywania problemów hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia na program „Wspieranie działań służących rozwiązywaniu problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień behawioralnych ,, I ty możesz być wolny od wszelkich uzależnień'' realizacja programu rozpoczyna się :
z dniem 02.01.2017 r i trwać będzie do 31.12.2017 r
W programie znajdą pomoc osoby uzależnione które nie weszły w uzależnienie chroniczne oraz ich rodziny. Zapraszamy.


Informujemy o otrzymaniu dofinansowania na program „Wspieranie specjalistycznych działań w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Śródmieście m.st. WarszawyPRZEMOCY RUJNUJE, POMOC BUDUJE. Projekt finansowany jest przez m.st Warszawa.
Program realizowany od 1.03.2016r do 31.12.2016 r.


Informujemy Fundacja Desiderio otrzymała dofinansowanie ze środków funduszy do rozwiązywania problemów hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia na program „Wspieranie działań służących rozwiązywaniu problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień behawioralnych ,, Możesz powiedzieć "szach mat" uzależnieniu” realizacja programu rozpoczyna się z dniem 04.01.2016 r i trwać będzie do 31.12.2016 r
W programie znajdą pomoc osoby uzależnione i ich rodziny. Zapraszamy.


Informujemy o otrzymaniu dotacji z Zarządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania „Ochrona i promocja zdrowia w obszarze: polityka społeczna, działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii, w formie wsparcia realizacji zadania - Wspieranie i realizacja programów profilaktyki selektywnej i wskazującej”.
Termin realizacji » 20 kwietnia 2015 r. – 30 września 2015 r.


Informujemy o otrzymaniu dotacji z Zarządu Dzielnicy Śródmieście w trybie tzw. Małych Grantów na program Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie „ZROZUMIEĆ SIEBIE” – WEEKENDOWE SPOTKANIA Z BAJKĄ, RYSUNKIEM I RZEŹBĄ. Projekt jest finansowany przez m.st Warszawa.


Informujemy o otrzymaniu dofinansowania na program „Wspieranie specjalistycznych działań w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Śródmieście m.st. WarszawyPRZEMOCY POWIEM „NIE”. Projekt finansowany jest przez m.st Warszawa.
Termin realizacji » 13 marca 2015 r. – 30 grudnia 2015 r.


W roku 2014 Fundacja otrzymała dofinansowanie z Zarządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania „Działanie na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z nadużywaniem alkoholu” w zakresie „Wspieranie i realizacja programów skierowanych do osób współuzależnionych”.
Termin realizacji » 17 maja 2014 r. – 30 września 2014 r.


W roku 2014 Fundacja uzyskała dotację w trybie tzw. Małych Grantów otrzymaną z Zarządu Dzielnicy Śródmieście. Projekt jest finansowany przez m.st Warszawa.
Termin realizacji » 10 maja 2014 r. – 5 sierpnia 2014 r.


W roku 2014 Fundacja otrzymała dofinansowanie z Zarządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania „Wspieranie inicjatyw w zakresie pomocy psychologicznej i prawnej rodzinom, w których występuje problem narkomani oraz problem przemocy związanej z używaniem narkotyków.
Termin realizacji » 10 maja 2014 r. – 10 października 2014 r.


W roku 2013 Fundacja otrzymała dofinansowanie z Zarządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania „Wspieranie i realizacja programów skierowanych do osób współuzależnionych.
Termin realizacji » 10 maja – 15 października.


Fundacja Desiderio otrzymała dofinansowanie z Zarządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania „Wspieranie i realizacja programów edukacyjnych oraz działań wspierających dla osób pijących ryzykowanie oraz szkodliwie.
Termin realizacji » 5 maja – 15 października.


Fundacja otrzymała dofinansowanie z Zarządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania „Wspieranie i realizacja programów przeciwdziałania przemocy w rodzinieproblemem alkoholowym.
W programie realizowane będą warsztaty dla rodzin dotkniętych problemem uzależnienia od alkoholu.


Więcej informacji w zakładce Aktualności
© 2011-2015 Fundacja Psychoedukacji i Terapii
''DESIDERIO''