Fundacja Psychoedukacji i Terapii
DESIDERIO

Zespół Fundacji

JADWIGA
WŁODARCZYK
»Certyfikowany instruktor terapii
JOANNA
BYKOWSKA
»Terapeuta uzależnien i rodzin
GRAŻYNA
ŁUKASIEWICZ
»Pedagog/specjalista ds. przemocy
DARIUSZ
WALCZAK
»Certyfikowany instruktor terapii
MAŁGORZATA
ZIĘBIŃSKA
»TERAPEUTA UZALEŻNIEŃ, MGR PRAWA
PLACÓWKA POD STAŁĄ SUPERWIZJĄ LESZKA KAPLERA - superwizor z listy PARPA

© 2011-2015 Fundacja Psychoedukacji i Terapii
''DESIDERIO''